Akut Nefrologi & Dialys inom intensivvården

 

”Akut nefrologi & dialys inom intensivvård”  

 

 

 

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: 

Målgrupp: Seniora ST-läkare och specialister inom anestesi- och intensivvård. 

Kursledare: Claire Stigare 

Faculty: Max Bell, Johan Mårtensson och Claire Stigare

Kursadministratör: Cecilia Moström   pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se

 

 

 

 

Innehåll: För nionde gången kursen Akut Nefrologi & Dialys inom Intensivvården. Kursen hålls av företrädare för Karolinska Intensive Care Nephrology Group. Tonvikten har lagts på indikationer, principer och val av akut dialys för olika tillstånd inom intensivvården. Användandet av interaktiva patientfall är genomgående under kursen.

 

Målbeskrivning

Målsättningen är att deltagaren efter genomgången kurs skall:

  • Kunna värdera behovet av akut dialys vid olika intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd samt ha kunskap om vanliga problem i samband med kontinuerlig dialysbehandling
  • Kunna ordinera kontinuerlig dialys i adekvat dos till svårt sjuka intensivvårdspatienter
  • Förstå principerna bakom olika dialysmodaliteter
  • Ha kännedom om basal njurfysiologi samt patofysiologin vid akut njursvikt
  • Kunna bedöma nivån av vanliga biokemiska markörer vid akut njursvikt
  • Förstå principerna bakom läkemedelsdosering och nutrition vid akut njursvikt och dialys
  • Kunna bedöma val av kärlaccess (lokalisation, begränsningar, komplikationer) för kontinuerlig dialysbehandling
  • Förstå för- och nackdelar med olika typer av antikoagulantia vid kontinuerlig dialysbehandling

 Kursen uppfyller  följande  utbildningsmålen  1,2,4,6 (2008)  b3,c1,c2,c3,c4,c6 (2015).

Undervisningsform: Föreläsningar, interaktiva patientfall.

Språk: Svenska 

 

 

En del av överskott från akut nefrologi och dialys inom intensivvård kursen 2014 och 2016 gick till Life support foundation. www.lifesupportfoundation.org.  Vi planerar att donera en del av eventuellt överskott från 2019 kurs till Life support. 

            

 

Sök på hemsidan

Kontakt

Kursansvarig: Claire Stigare, Kursadminsitratör: Cecilia Moström PMI
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
171 76
072-584 07 59